Thursday, November 20th, 2014

All True statements involving Geraldine Thompson