All statements involving Massachusetts legislature