Saturday, November 1st, 2014

All statements involving Vote NO on 8