All Half-True statements involving Sheldon Whitehouse